KJKP Rad

Preuzmite Parking Sarajevo mobilnu aplikaciju za iPhone ili Android. app_store app_store

Osnovne informacije o davaocu komunalne usluge

Davaoc komunalne usluge je KJKP RAD. U okviru KJKP RAD djeluje radna jedinica “Saobraćaj u mirovanju” čije aktivnosti obuhvataju:

  • nadzor nad radom javniih parkiralištima (kontrola naplate parkiranja)
  • rad „pauk“ službe koja vrši podizanje nepropisno parkiranih vozila

Obaveze davaoca komunalne usluge su organiziranje procesa pružanja usluge: naplata, kontrola naplate parkiranja i redovno aktiviranje parkomata iz stanja mirovanja, zimsko i ljetno održavanje parking površina, redovno čišćenje parkomata i opreme od snijega, leda, prašine, uklanjanje nepropisno postavljenih znakova i fizičkih prepreka (pokretnih ili nepokretnih) sa parkinga koji ometaju funkcionalnost i redovno parkiranje korisnika parkinga, a uz nalog Ministarstva.

RJ “Saobraćaj u mirovanju” raspolaže sa 25 kontrolora na terenu, 20 inkasanata i 4 servisera. Za potrebe redovnog obilaska, nadzora i kontrole rada na terenu u upotrebi su 2 terenska vozila Caddy i jedno putničko vozilo dok Pauk služba raspolože sa 4 vozila, kojima je prioritet uklanjanje vozila zbog neplaćenog parkiranja kao i nepropisno parkiranih vozila na javnim parkinzima.

Načini plaćanja parkiranja

Javni parkinzi se dijele na parkirališta sa automatskom naplatom - inkasantom i ulična parkirališta.

Na parkingu sa automatskom naplatom plaćanje se vrši po satu parkiranja kod inkasanta koji izdaje račun nakon skeniranja ulaznog tiketa.

Na uličnim parkiralištima se vrši satno plaćanje parkinga na parkomatu ili putem SMS poruke (M–parking), a prema uputu koji je istaknut na parkomatu ili putem mobilne aplikacije.

Doplatni nalog

Doplatni nalog se plaća:

  • Uplatnicom na račun KJKP "RAD", putem banke ili pošte u vremenu od 08-19 sati
  • Uplatom kod inkasanta na parkingu Dom armije ili Marijin dvor u terminu od 19-21 sat, isključivo gotovinom.

Ukoliko vozilo bude premješteno “Pauk”-om plaćanje premještanja i doplatnog naloga se vrši na lokaciji most Ciglane (Punkt "Pauk"-a), 00-24 sata, gotovinom ili kartično.

"Pauk" služba

"Pauk“ služba vrši uklanjanje nepropisno parkiranih vozila po nalogu:

  • nadležnih službenika policijske uprave općina Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja
  • kontrolora parkiranja u skladu sa gore navedenom Uredbom.

Imate pitanje?
Kontaktirajte nas putem forme ispod