Javni parkinzi

Upravljanje i nadzor nad javnim parkinzima sa naplatom podrazumijeva vođenje evidencije o svim javnim parkinzima u Kantonu Sarajevo i on-line nadziranje naplate i kontrole naplate parkiranja putem posebnog softvera.


Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo je nadležno za:

  • provođenje jedinstvenog sistema javnog parkiranja na području Kantona Sarajevo;
  • za planiranje, organizaciju i unapređenje javnog parkiranja u Kantonu Sarajevo;
  • upravljanje i nadzor nad funkcionisanjem javnih parkinga na području Kantona Sarajevo;
  • zaključivanje ugovora o pružanju komunalne usluge parkiranja sa davaocem komunalne usluge;
  • otvaranje novih parkinga;
  • uspostavljanje jedinstvenog sistema naplate parkiranja;
  • postavljanje info tačaka za prikaz slobodnih parking mjesta;
  • Ministarstvo je dužno osigurati svu parking opremu i izdvajati sredstva za održavanje javnih parking površina u nadležnosti Ministarstva.
Preuzmite Parking Sarajevo mobilnu aplikaciju za iPhone ili Android. app_store app_store