Pitanja i odgovori

Na javnim parkinzima sa naplatom na posebno obilježenim mjestima rezervisanim za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom, osobe sa invaliditetom koje na vozilu imaju istaknut važeći međunarodni znak pristupačnosti (izdaje MUP), imaju pravo parkirati bez plaćanja naknade najduže tri sata, nakon čega podliježu obavezi plaćanja parking karte u skladu sa ovom uredbom.
Vozilo korisnika parkinga biti će uklonjeno specijalnim vozilom "pauk" za sljedeće učinjene prekšaje:
- zauzimanje parking mjesta putem ograđivanja (rampe, ograde, i razni predmeti koji fizički ometaju parkiranje),
- neovlašteno zaustavljanje i parkiranje na rezervisanim parking mjestima,
- neovlašteno zaustavljanje i parkiranje na označenim parking mjestima za osobe sa invaliditetom bez važećeg znaka pristupačnosti,
- korištenje parking mjesta označenog za osobe sa invaliditetom neprekidno duže od tri sata od strane osobe koja posjeduje važrći znak pristupačnosti, plakatiranje, crtanje i pisanje grafita na parkirališnoj opremi i saobraćajnoj signalizaciji na parkinzima.
Premještanje vozila smatra se započetim ukoliko je izdana naredba za premještanje i ukoliko je "pauk" vozilo kojim se obavlja premještanje došlo na mjesto gdje je vozilo koje se premješta nepropisno zaustavljeno ili parkirano, pa sve dok "pauk" vozilo ne napusti mjesto s kojeg se vozilo premješta.
Nalog za premještanje nepropisno parkiranih vozila izdaje službena osoba. Službenom osobom smatraju se kontrolor naplate parkiranje i policijski službenik. Služba za premještanje vozila obavlja isključivo uslugu premještanja vozila na osnovu zaprimljenog pisanog naloga ovlaštene službene osobe.
Za preuzimanje premještenog vozila s deponija Ciglane potrebno je predočiti saobraćajnu dozvolu vozila i osobne dokumente osobe koja preuzima vozilo te izvršiti uplatu propisane novčane naknade.
Preuzmite Parking Sarajevo mobilnu aplikaciju za iPhone ili Android. app_store app_store