Javni parkinzi

Organizacija i naplata parkiranja u Kantonu Sarajevo provodi se u skladu sa Uredbom o organizaciji parkiranja, javnim parking površinama, parking zonama, izgradnji novih parkinga i organizaciji jedinstvenog sistema.


Odlukom o zonama javnih parkinga i Odlukom o cijenama korištenja javnih parkinga definisane su parking zone, vremensko ograničenje parkiranja, cijene i način korištenja parking karata, kao i drugi uvjeti oganizacije i korištenja parkiranja.

Preuzmite Parking Sarajevo mobilnu aplikaciju za iPhone ili Android. app_store app_store