Parking karte - vrsta i cijena

Parking karte - vrste i cijene

Cijena satne parking karte za putnička vozila po zonama iznosi:

 • "I" ZONA= 2 KM
 • "II" ZONA= 1 KM
 • Cijena satne parking karte za parkiranje autobusa iznosi 5KM.
 • Parkiranje autobusa moguće samo na adekvatno obilježenim mjestima za parkiranje autobusa.

Cijena dnevne parking karte za putnička vozila po zonama iznosi:

 • "I" ZONA = 20 KM
 • "II" ZONA = 10 KM

Dnevna karta važi samo za zonu za koju je kupljena dnevna karta i važi 24 sata od trenutka kupovine.

Cijena dnevne parking karte za parkiranje autobusa iznosi 40 KM.


Cijena sedmične parking karte za putnička vozila po zonama iznosi:

 • "I" ZONA = 50 KM
 • "II" ZONA = 25 KM

Sedmična parking karta važi samo za zonu za koju je kupljena i važi 7 dana od trenutka kupovine (168 sati). Sedmična parking karta se ne može kupiti na parkiralištima sa rampama.


Cijena mjesečne parking karte za parkiranje putničkih vozila stanara/fizička lica sa prebivalištem u ulicama u kojima se naplaćuje parkiranje po zonama iznosi:

 • "I" ZONA = 55 KM
 • "II" ZONA = 35 KM
 • "III" ZONA = 15 KM.

Cijena mjesečne parking karte za parkiranje vozila u skladu sa članom 31. stav (1) tačka b) i d) i stav (2) Uredbe, po zonama iznosi:

 • "I" ZONA = 150 KM
 • "II" ZONA = 75 KM
 • "III" ZONA = 50 KM.

Cijena mjesečne parking karte za parkiranje vozila za fizička lica koja nemaju boravište u ulicama u kojima se vršo naplata javnog parking prostora po zonama iznosi:

 • "I" ZONA = 100 KM
 • "II" ZONA = 60 KM
 • "III" ZONA = 30 KM.

Mjesečna parking karta važi samo za ulične parkinge i ne može se kupiti za parkirališta koja su pod rampom, osim ako parkiralište nije posebno definisano rješenjem Ministarstva za takvo korištenje.


Cijena doplatne parking karte iznosi 30 KM.


Cijena odvoza putničkih vozila specijalnim vozilom "pauk" iznosi 100 KM. Cijena se odnosi na jedan odvoz i to sa parking mjesta do lokacije za odlaganje vozila.

Preuzmite Parking Sarajevo mobilnu aplikaciju za iPhone ili Android. app_store app_store